Helaas kan niet iedereen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid via een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering). Indien jij bijvoorbeeld al medische klachten hebt, dan s dit veelal onverzekerbaar of er volgen uitsluitingen door de verzekeringsmaatschappij.

Ook zelfstandigen of ZZP-ers op oudere leeftijd met een zwaar beroep worden lang niet altijd door verzekeraanbieders aangenomen. Je zal jouw risico dan op een andere manier moeten proberen te dekken. Je kan bijvoorbeeld een spaarrekening openen. Het ligt misschien voor de hand, maar toch denkt men hier niet vaak aan.

Risico’s kunnen veranderen

Door de jaren heen kunnen jouw risico’s veranderen, bijvoorbeeld door een andere gezondheidssituatie of simpelweg doordat je ouder bent geworden. Een nieuwe verzekeraar kan daarom de beslissing nemen om een hogere premie te eisen of om de dekking aan te passen.

Voor je besluit een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen is het verstandig om jouw vragen voor te leggen aan een onafhankelijke AOV specialist. Deze kan jou precies vertellen wat slim is om te doen.

Bekijk je dekkingen regelmatig

En heb jij reeds een goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, dan is het raadzaam om elke zoveel jaren eens te kijken naar de dekking en voorwaarden van jouw verzekering ten opzichte van de premie die jij betaalt.

Je wil goed verzekerd zijn voor jouw risico’s en ook zeker niet te veel betalen. Dit geldt niet alleen voor een AOV. Wil je meer lezen over ZZP verzekeringen, dan is het aan te raden een kijkje te nemen op: http://aov-zzp.nl. Ze verstrekken vrijblijvend een deskundig advies, die past bij jouw verlangen.